castellano | deutsch | english | francais | italiano | português

Engageer jezelf

WIE? Het NextGENDERation netwerk is een Europees netwerk van studenten en afgestudeerden die actief (willen) zijn op het gebied van vrouwenstudies, genderstudies en feministische wetenschap.

WAT Het NextGENDERation netwerk staat voor een feministische kennispolitiek die zich betrokken voelt bij de democratisering van het hoger onderwijs. Deze betrokkenheid geldt verschillende, onderling verbonden, dimensies. Ten eerste is de toegang tot hoger onderwijs, en de manier waarop deze toegang, op verschillende niveaus, gestructureerd en bepaald wordt door systemen van machtsdistributie, zoals gender, etniciteit en klasse - met horizontale onderscheiding op basis van disciplines, en verticale onderscheiding op basis van academische hiërarchieën - van essentieel belang voor ons. Een tweede dimensie is de produktie van kennis. Vormen van kritische, gesitueerde kennis, vanuit feministische, antiracistische, postkoloniale en anti-heteroseksistische perspectieven, zijn al begonnen aan een transformatie van de oude curricula en canons. Wij zijn vastberaden dit proces van transformatie voort te zetten. Deze twee dimensies zijn voor ons verbonden met een duidelijke visie op waar de universiteit, en hoger onderwijs in het algemeen, voor staat. Vanuit feministisch perspectief is ons uitgangspunt een kritische afstand tot het klassieke idee van de universiteit als een 'ivoren toren'. Tegelijkertijd weigeren we mee te gaan in de huidige, neoliberale ideeŽn over hoger onderwijs als, in de eerste plaats, 'kweekplaats' in dienst van de vraag van de arbeidsmarkt. We staan een visie van de universiteit voor als een plaats voor de produktie van kritische en sociaal relevante kennis, en willen, op dit moment en op deze plek, werken aan het tot stand brengen van dit ideaal. Een andere universiteit is mogelijk!

HOE? Onze manier van werken is autonoom en gedecentraliseerd. Het idee van NextGENDERation is ontstaan bij een aantal studentes en jonge onderzoeksters in de context van een bijeenkomst van ATHENA, het Europese thematisch netwerk voor vrouwenstudies. Sindsdien heeft dit idee zich verspreid in verschillende richtingen en contexten, via de zich steeds verder uitbreidende soort van feministische politiek die we voorstaan en koesteren. Dit betekent ook dat verschillende lokale NextGENDERation groepen er heel verschillend uitzien: ze kunnen primair gesitueerd zijn binnen de universiteit of niet, en zijn bezig met en geëngageerd in verschillende onderwerpen en thema's. Wat al deze groepen delen, zijn duidelijke feministische, antiracistische, anti-heteroseksistische en postkoloniale standpunten. De ruimte die we delen is de NextGENDERation email-lijst, die fungeert als een plaats voor onderling contact, voor uitwisseling van informatie en ideeën over onze projecten en plannen voor toekomstige activiteiten, en voor het opbouwen van een sterk Europees netwerk.

Doe het zelf: hoe je eigen NextGENDERation groep te beginnen?
. verzamel een groep vriendinnen (v/m) en collega's die, op welke manier dan ook, actief zijn binnen of bezig zijn met vrouwenstudies
. bespreek de onderwerpen waar jullie tegenaan lopen als (jonge of niet/minder gevestigde) feministische onderzoeksters in je huidige situatie
. kijk of jullie je kunnen en willen organiseren om te werken aan deze onderwerpen (in een discussiegroepje, door concrete aktie binnen de universiteit, school of organisatie waaraan jullie verbonden zijn, door het organiseren van een conferentie, het schrijven van een tekst - of op welke manier dan ook de beste strategie lijkt voor jullie op dit moment)
. houdt contact met andere NextGENDERation groepen, om informatie over onze situaties en bezigheden uit te wisselen: meld je aan op de NextGENDERation email-lijst en deel op deze manier jullie activiteiten met anderen op de lijst.